Privacy policy

Privacy policy voor de Gouwe Stek, eigenaar van www.degouwestek.nl

 

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.degouwestek.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.degouwestek.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van De Gouwe Stek en specifiek www.degouwestek.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@degouwestek.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.degouwestek.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

De Privacy Policy voor gasten van de Gouwe Stek is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers van de website de Gouwe Stek en geldt voor iedereen die een reservering plaatst bij de Gouwe Stek. Het gaat om gegevens die door de klant verstrekt worden

De Gouwe Stek kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

4a1 Het verwerken van de reservering.

4bHet sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de reservering, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin de reservering bevestigt wordt.

4c Het (incidenteel) sturen van een mail voor bijvoorbeeld het wensen van Fijne Feestdagen of nieuwsbrief.

4a2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door klant aan de Gouwe Stek zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

4d Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5) Gebruik van cookies

www.degouwestek.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.degouwestek.nl te beïnvloeden.

10) DART-cookie van Google

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART

11) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

www.degouwestek.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.

Deze privacy policy is gegenereerd door privacypolicyvoorbeeld.nl

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat De Gouwe Stek in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. De Gouwe Stek gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • e-mailadres;
  • kenteken t.b.v. parkeersysteem;
  • IP-adres;

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

12) Ons Kvk nummer is 37154281

Terreinregelement Blote voetenpad

Parkeer- & toegangstickets zijn uitsluitend geldig op de datum die door de koper, tijdens het online boeken, is geselecteerd en op het ticket vermeld staat. Na afronding van de bestelling kan de geselecteerde datum niet meer gewijzigd worden. Het is niet mogelijk om in aanmerking te komen voor restitutie en/of wijziging(en).

– De stichting Gouwe Voeten behoudt zich het recht voor openingsdagen en/of openingstijden te wijzigen. 

– In verband met de veiligheid van de gasten behoudt de Stichting Gouwe Voeten zich het recht voor om te sluiten bij calamiteiten, dit geldt in deze situaties ook voor de online tickets. De Stichting Gouwe Voeten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel gemaakte (reis)kosten.

– Ook als het blote voetenpad/Stichting Gouwe Voeten door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op restitutie. Dit houdt dus ook in dat wij u, op de door u gekozen dag, geen mooi weer garantie kunnen geven. Bij het kopen van een online ticket via www.order.degouwestek.nl accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de regels, zoals vastgelegd in dit document.

Het Terreinreglement kunt u inzien via de volgende link https://degouwestek.nl/algemene-voorwaarden/. Op de algemene voorwaarden en het Terreinreglement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In alle overige gevallen beslist het management of de directie.